Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2018

boskapersi
4739 baa7
love
boskapersi
Reposted fromFlau Flau viaz-jakiej-racji z-jakiej-racji

January 12 2018

boskapersi

Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.

— Agnieszka Osiecka

October 26 2017

boskapersi
0533 ee32 500
Bled, Slovenia
Reposted byhemsbeachmuerto

October 25 2017

4638 e7aa 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viazabka zabka
7418 809b
Reposted fromessenceofnature essenceofnature viazabka zabka
boskapersi
Reposted frombluuu bluuu viazabka zabka
boskapersi
7827 ef00 500
 2016 soup.io
Reposted fromBAM BAM viazabka zabka
boskapersi
9180 ed3a 500
Reposted fromoll oll viaz-jakiej-racji z-jakiej-racji
boskapersi
7695 954f
Reposted fromursa-major ursa-major viana-zakrecie na-zakrecie

June 26 2017

boskapersi
3151 44f3
Reposted fromlove-autumn love-autumn viakiteandra kiteandra
boskapersi
2869 32cb 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakiteandra kiteandra
boskapersi
0242 1b9f 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakiteandra kiteandra
9359 a186

Happy French girl and her cat (1959).

June 25 2017

boskapersi
4636 0c4e 500
Reposted fromkelu kelu viazabka zabka
boskapersi
boskapersi
3910 76af
boskapersi
"Harry, zdradzę ci pewną tajemnicę: każdego dnia dawaj sobie prezent. Nie planuj go, nie czekaj, niech on sam przyjdzie. Może to być drzemka w fotelu, jakaś nowa rzecz lub filiżanka kawy".
— Dale Cooper, Twin Peaks
boskapersi
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viana-zakrecie na-zakrecie
boskapersi
8324 afa2
Reposted fromkarahippie karahippie viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl